Dienstverlening DOWL

Duurzaam Ondernemen Werken en Leven
Maatschappelijk betrokken, lange termijn, in beweging, verandering, authenticiteit, zomaar wat kernwoorden die onmisbaar zijn als het gaat over het roer omgooien en een visie te creƫren op het gebied van Duurzaam Ondernemen Werken en Leven (DOWL).

Duurzaam Ondernemen: van een lineaire naar een circulaire economie. Delen, leasen, ruilen, hergebruiken en coƶperatief samenwerken. Deze nieuwe manier van ondernemen vergt een andere klantbenadering en vervanging van de bestaande businessmodellen. Aalders & Lampner richt zich op de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Veelgestelde vragen zijn: hoe krijg ik mijn bedrijfsvisie en missie duurzaam? Hoe ga ik duurzaamheid in de praktijk invoeren? Waarom zou ik voor een duurzaam beleid gaan? Wat levert het mij op? Onder andere aan de hand van de ISO 26000 richtlijn, de MVO Prestatieladder, gezond verstand en de mate waarin de ondernemer duurzaamheid wil invoeren, worden deze vragen behandeld.

Duurzaam Werken: uit onderzoek blijkt dat wanneer medewerkers fysiek en mentaal gezond zijn, dit een positieve invloed heeft op de inzetbaarheid. Ook kan bevestigend geantwoord worden op de vraag of duurzame inzetbaarheid tot lagere kosten leidt. Door gesprekken te voeren met werknemers over hun plek in het bedrijf, wensen en behoeften en hun passie, wordt duidelijk of ze tevreden zijn, zich nog 100% willen en kunnen inzetten. Wie zich goed voelt, presteert beter. Het verzuim is minder, wat het imago van een bedrijf ten goede komt.

Duurzaam Leven: tijden van verandering, keuzes en mogelijkheden, hierdoor gaan mensen nadenken en vragen ze zich af of dit is waar ze hun tijd en energie in willen stoppen. Waar vroeger instituten en de omgeving bepaalden hoe je door het leven ging, bepaal je het nu zelf als individu. Een luxegoed maar het kan ook verwarrend zijn. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat mensen niet meer weten wie ze zijn en wat ze willen doen. Duurzaam Leven betekent voor Aalders & Lampner doen waar je goed in bent, waar je blij van wordt en energie van krijgt. Dit kan betekenen dat van veel heilige huisjes afscheid moet worden genomen om tot de eigen kern te komen. Inspirerende gesprekken, out of the box durven te denken en vertrouwen vormen de basis voor een real life change.